საბუღალტრო აღრიცხვა

აკადემიური წერა UNI01C

აუდიტის საფუძვლები1BAA16C

აუდიტის საფუძვლები2BAA18C

აღრიცხ. საჯარო BAA20C

ბიზ. სამართ საფ.BAA02E

ბიზნეს ინგლისური 1UNI06C

ბიზნეს ინგლისური 2UNI07C

ბიზნეს კომუნიკაციები BAA03E

ბიზნესი მოქმედებაშიBAA06E

ბიზნესის ეთიკა BAA04E

ბიზნესის საფუძვლებიBAA02C

ბუღ. აღრ.კომპ.სისტემებიBAA23C

ბუღალტრული აღრიცხ. საფ. BAA06C

გამოყენებითი სტატისტიკაBAA12C

ეკ. პრინც 2BAA05C

ეკ.პრინც1BAA01C

ეკონომიკური ანალიზი BAA17C

ზოგადი მათემატიკური უნარებიUNI03C

ინგლისური ენა 1 UNI04C

ინგლისური ენა 2 UNI05C

კალკ-1BAA03C

კალკ-2BAA07C

მაკეტინგის სფუძვ.BAA01E

მენჯ. საფBAA04C

მმართი აღრიცხ1BAA19C

მმართი აღრიცხ2BAA22C

ორგანიზაციული ქცევაBAA05E

ორის ბუღალტერიაBAA11C

საბ. აღრიცხვ.ბანკებში BAA13C

საბაკალავრო ნაშრომიBAA24C

საერთაშორისო ტურიზმი და ტურისტული ცენტრები BAA12E

საინფორმაციო ტექნოლოგიები UNI02C

სასტუმროს მომსახურების ორგანიზაცია და მართვა BAA11E

საქართველოს ისტორია UNI09E

საწარმოო პრაქტიკაBAA21C

ტურიზმის ეკონომიკა BAA10E

ტურიზმის მარკეტინგი BAA09E

ტურიზმის მენეჯმენტი BAA08E

ტურიზმის საფუძვლები BAA07E

ფინ ან. პროგBAA14C

ფინ აქტ შეფBAA10C

ფინ. აღირცხ 2BAA09C

ფინ. აღრიცხ 1BAA08C

ფინ. მენჯმენტიBAA15C

ქართული ფოლკლორი UNI08E

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: