რექტორი

მარინა იზორია – სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

მარინა იზორია2003 წელს დაამთავრა თსუ სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის სპეციალობით. 2003წ ჩაირიცხა საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკურ უნივერსიტეტში პოლიტოლოგიის სპეციალობით, რომელიც წარჩინებით დაამთავრა 2005 წელს. 2003-2005 წწ იყო საქართველოს ახალგაზრდობის უფლებების დაცვისა და განვითარების კავშირის პრეზიდენტის თანაშემწე. 2006-2012 წწ იყო სიღარიბის დაძლევისა და გადაუდებელ დახმარებათა ფონდ `მომავლის გზის” გამგეობის წევრი და პროექტების მიმართულების ხელმძღვანელი. 2005-2006 წწ იყო თბილისის 101-ე საშუალო სკოლაში ისტორიის შემცვლელი მასწავლებელი. 2009-2012 წწ. სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტურაზე. 2012 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე `საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატია თანამედროვე ეტაპზე” და მიენიჭა სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 2005 წლიდან  მუშაობდა საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკურ საბაკალავრო კოლეჯში (ყოფილი საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი) სასწავლო-საგამომცემლო ცენტრის მენეჯრად და პარალელურად მიჰყავს ლექციები. მოგვიანებითიყო ამავე კოლეჯის დეკანი. გამოქვეყნებული აქვს 10-მდე სამეცნიერო სტატია. 2013 წლის 18 ივლისიდან საბაკალავრო კოლეჯის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელია.

დაბრუნება

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: