ფინანსები

აკადემიური წერა UNI01C

ბიზ. სამართ საფ.BAF02E

ბიზნეს ინგლისური 1UNI06C

ბიზნეს ინგლისური 2UNI07C

ბიზნეს კომუნიკაციები BAF03E

ბიზნეს პროც მოდBAF14C

ბიზნესი მოქმედებაშიBAF06E

ბიზნესის ეთიკაBAF04E

ბიზნესის საფუძვლებიBAF02C

გამოყენებითი სტატისტიკაBAF12C

ეკ. პრინც 2BAF04C

ეკ.პრინც1BAF01C

ზოგადი მათემატიკური უნარებიUNI03C

ინგლისური ენა 1 UNI04C

ინგლისური ენა 2 UNI05C

კალკ-1BAF03C

კალკ-2BAF06C

კორპ. ფინ.BAF10C MMINOR

კორპ. ფინ.BAF10C

მაკეტინგის სფუძვ.BAF01E

მენჯ. საფBAF05C

ორგანიზაციული ქცევაBAF05E

რისკ მენეჯმენტიBAF17C

საბაკალავრო ნაშრომი BAF24C

საბანკო მენეჯმ.BAF11C

საგადასახადო საქმე BAF18C

საერთ.ფინანსებიBAF22C

საერთაშორისო ტურიზმი და ტურისტული ცენტრები BAF12E

საინფორმაციო ტექნოლოგიები UNI02C

სასესხო ოპ.სესხ სტრუქტBAF21C

სასტუმროს მომსახურების ორგანიზაცია და მართვა BAF11E

საქართველოს ისტორია UNI09E

საწარმოო პრაქტიკაBAF23C

ტურიზმის ეკონომიკა BAF10E

ტურიზმის მარკეტინგი BAF09E

ტურიზმის მენეჯმენტი BAF08E

ტურიზმის საფუძვლები BAF07E

ფინ ან. პროგBAF15C MINOR

ფინ ან. პროგBAF15C

ფინ ბაზრ.და ფინ ინსტ.BAF08C

ფინ. აქტ. შეფ.BAF16C

ფინ. აღირცხ 2 BAF09C

ფინ. აღრიცხ 1BAF07C

ფინ. მენჯმენტიBAF13C

ქართული ფოლკლორი UNI08E

შესავალი მმართი აღრიცხ-შიBAF20C

წარმოებული ფინ.ინსტ.BAF19C

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: